Mette-Marits Hardanger-aner

Mette-Marit har ingen dokumenterbare, sikre aner tilbake til de gamle kongeslektene i Norge, i alle fall ikke den fjerdedelen av anene som har sin opprinnelse i Hardanger. Derimot er det indikasjoner på forbindelser til enkelte eldre adelsslekter. I hovedsak er hennes Hardanger-forfedre bønder og småbrukere.

Den lokale ættarboka for Kvam herad (Lars H. Torpe), dekker tidsrommet bakover til 1600-tallet. Boka om Mette-Marits Hardanger-aner, har hentet ut de relevante opplysningene om hennes forfedre fra ættarboka, og har supplert med relevante opplysninger fra «Vår felles slektshistorie» - bakover til 1300-tallet. Boka går (gratis) kun til de som kjøper «Vår felles slektshistorie». - Se høyremenyen for mer detaljert informasjon om bestillingsprosedyren.

 
%0