En drabantby blir til (Kroken-rapporten)

Kroken-rapporten handler om utbyggingen av bydelen Kroken i Tromsø fra og med 1969, og om en vellykket lokal aksjon (i perioden 1972-75) som tok sikte på å endre mange av kommunens og boligbyggelagets planer for denne drabantbyen. En rekke spørsmål av lokal og generell interesse behandles, bl.a. alle spørsmål av betydning for barn og ungdom, ikke minst den lokale skoleutbyggingen, og også spørsmålet om planleggingen av høyblokker i området. Men også mange prinsipielle spørsmål drøftes når det gjelder bydelsutvikling.

Ettersom Tromsø kommune i sin tid vedtok å gjøre området nord for Kroken til et framtidig vekstområde i byen, både når det gjaldt arbeidsplasser og boligbygging, har rapporten også en viss aktualitet for planleggere og for nåværende og framtidige beboere. - Seinere er kommunens ambisjoner på vegne av Kroken-området riktignok blitt noe dempet. Utsiktene for framtidig vekst er helt avhengig av at det store havneprosjektet nord for Kroken (Tønsvika) blir realisert.

Boka er nå utsolgt, men jeg skal i løpet av 2016 (?) prøve å få lagt ut en nettversjon av boka.

 
%0