Vår felles slektshistorie

NB! Om oppdateringen, se nederst på denne sida! Boka - som foreligger på CD - begynner på slutten av 1100-tallet og slutter på 1600-tallet. Boka handler om mange av de vestlands-slekter som det finnes en del kildemateriale om fra middelalderen (Galtung, Losna, Slede Dall, Smør, Benkestokk, Kruckow, Orm, Aspa, Aga, Torsnes, Sandvin, Brattabø og mye mer). Jeg har nå også lagt til et kapittel om DNA-tester.

Det er vanskelig å dele inn dette stoffet i kapitler for hver slekt. Slektene er så infiltrert gjennom giftemål at mange kapitler omhandler ulike aspekter av de samme slekter/slektsforhold. Stikkordsmessig er boka likevel bl.a. delt inn i de «slekter»/kapitler/del-kapitler som vises på høyre-menyen:

Jeg kan ikke påstå at jeg har skrevet hele boka selv - i stor grad har jeg begrenset meg til å sammenfatte og redigere tekster som andre har skrevet. Det dreier seg altså primært om en litteraturgjennomgang, altså om den typen informasjon man trenger før man starter den egentlige empiriske delen av egne undersøkelser.

Den første versjon av «Vår felles slektshistorie» kom i 2001. CDen er blitt oppdatert med ujevne mellomrom etter dette. Siste større oppdatering kom våren 2011. Et av formålene med utgivelsen, har bl.a. vært å mane til en viss forsiktighet når det gjelder teorier om slektsforhold som er basert på tvilsom bruk av kildemateriale og på spekulasjoner uten grunnlag i skriftlige kilder. Dette er ei bok som foreløpig kun selges som en CD-utgivelse. De som også kjøper «Mette-Marits Hardanger-aner», får begge publikasjoner for kr. 250,- «Mette-Marit» selges ikke lenger separat. Porto kommer i tillegg. - Se høyremenyen for mer detaljert informasjon om bestillingsprosedyren.

Oppdateringen i 2011 og 2012: Denne oppdateringen har med nødvendige korreksjoner i mange kapitler (nye forskningsresultater etter 2008), og også et helt nytt kapittel om genetisk genealogi, dvs. om bruken av DNA i slektsforskningen. Oppdateringen i 2014 gjelder mindre ting om Kristoffer Trondson og litt om Velkenhornet på slutten av kap. 3 (og dermed Håvik og Gjøn). Ellers en del småtteri.